Mantrailen

Bij DogSense speuren we volgens de principes van het mantrailen. In deze speurdiscipline volgt de hond een spoor van menselijke geur.
Elke persoon heeft een specifieke geur. We leren de hond het spoor te volgen met dezelfde geur als een geurvoorwerp van de vermiste persoon. We gebruiken een speurlijn van 10 meter waarbij je hond de ruimte heeft om vrij te werken. Je hond draagt een goed passend speurtuig.

 

Mantrailen is een intense samenwerking met je hond. Als handler moet je vertrouwen op zijn fantastische neus en leer je zijn speurtaal herkennen. Voor je hond is het zowel fysiek als mentaal een uitdaging. Hij moet alle andere geuren in de omgeving negeren en zich concentreren op het juiste spoor.

 

Heel actieve honden kunnen hun teveel-aan-energie kwijt en onzekere honden leren zelfstandig te werken waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Ook voor honden met gedrags- of medische problemen (vb. heupdysplasie) is mantrailen een leuke ontspanning.

 

Ras of kruising, groot of klein, pas 8 weken of 8 jaar. Elke hond kan speuren. Mits hij gemotiveerd is om de spoorlegger achterna te gaan. Maar daar werken we naartoe, vanaf les 1.

 

 

Onze volgende Basiscursus mantrailen start in september 2023.
Voor meer info: leen@dogsense.be.

Mantrailen bij DogSense

Door de jaren heen hebben we bij DogSense een eigen methodiek ontwikkeld. We bouwen de speurconditie van je hond op in kleine stappen zodat hij zelfstandig leert werken en initiatief kan nemen. Motivatie van de hond is hierbij een essentieel onderdeel.

We begeleiden je individueel en aangepast aan de aanleg en ervaring van je hond. De stappen die we volgen bij het aanleren kunnen dan ook per hond verschillen.

 

Onze speurlessen gaan door op diverse locaties in de ruime omgeving van Mechelen en Antwerpen. We werken in een kleine groep van min. 4 en max. 6 speurteams. Het spoor wordt gelegd door een andere persoon van de groep. Ik begeleid het speurteam en geef aanwijzingen bij het lezen van de speurtaal van de hond en het hanteren van de speurlijn.

 

Gezien elke hond apart speurt, kunnen ook honden deelnemen die het wat moeilijker hebben met andere honden. De honden die niet speuren, wachten in de auto. Er blijft ook altijd iemand van de speurgroep bij de auto’s.

Basiscursus

Onze Basiscursus mantrailen richt zich tot beginnende speurteams die nog geen of weinig ervaring hebben met speuren. Het is een praktijkgerichte cursus van 3 speurlessen van 2u en 1 theorieles over ‘De neus van de hond’. Onderwerpen die in de theorieles aan bod komen zijn de fysiologie van de neus van de hond, de weersinvloeden, de verschillende speurdisciplines en andere factoren die belangrijk zijn bij het speuren. De theorieles is een les zonder hond.

 

In de praktijklessen leren we je hond dat het fantastisch leuk is om de spoorlegger achterna te gaan. We werken enkele korte spoortjes uit en bij de spoorlegger krijgt de hond een heerlijke beloning (snoepjes of een balletje). Verder in de training worden de sporen al wat langer en gaat je hond meer en meer zijn neus écht gebruiken.

 

Een belangrijk onderdeel van de praktijklessen is het juist hanteren van de speurlijn zodat je je hond niet afleidt of beïnvloedt.

 

De data van onze basiscursussen worden aangekondigd op onze Facebookpagina. Ook kan je een mail sturen naar leen@dogsense.be.

Workshops

Maandelijks organiseren we een Workshop mantrailen. Dit is een praktijkles van 3u waaraan zowel beginnende speurteams als speurteams die al ervaring hebben met het mantrailen, kunnen deelnemen.


In deze workshops leer je stap voor stap een spoor te volgen over verschillende ondergronden, met contaminatie en afleidende prikkels in de omgeving. De sporen worden nu ook wat langer.
We speuren op verschillende locaties zoals bosomgeving, recreatiedomein, woongebied, industrieterrein…

Je hebt de mogelijkheid om andere speurteams aan het werk te zien. Zo kan je van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Speurteams die al veel ervaring hebben met het mantrailen kunnen in deze workshops werken aan specifieke werkpunten.


De data van onze workshops worden aangekondigd op onze Facebookpagina. Ook kan je een mail sturen naar leen@dogsense.be.

Dogsense K9 Scent team

Na het volgen van de basiscursus of een workshop kan je aansluiten bij DogSense K9 Scent Team. Met deze vaste speurgroep speuren we 1 of 2 keer per week op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag. Je kan inschrijven voor 2 of 4 speurlessen per maand, telkens voor een periode van 6 maanden. De speurlessen kan je zelf inplannen in de DogSense-agenda.

Als lid van DogSense K9 Scent Team kan je toewerken naar het DogSense-Speurbrevet en de daarop volgende Leveltesten.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op en we beantwoorden zo spoedig mogelijk jouw vraag!